Browse Items (1 total)

  • Tags: Penyidikan ; HAM Tersangka

PENERAPAN HAK – HAK TERSANGKA DALAM
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI
POLRES KEPAHIANG

Dalam hukum acara pidana terdapat asas perlakuan yang sama
atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan.
Selain asas tersebut juga terdapat suatu asas yang melindungi hak asasi
tersangka yaitu asas praduga tak bersalah.…