Browse Items (1 total)

  • Tags: Fuzzy

SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT JANTUNG MENGGUNAKAN
METODE FUZZY LOGIC DAN BACK PRAPOGATION

Penyakit jantung merupakan penyakit yang menyebabkan tingkat
kematian yang sangat tinggi. Ini yang disebabkan kurangnya pengetahuan
masyarakat tentang penyakit ini. Dengan demikian masyarakat lebih
mempercayakannya kepada seorang pakar atau dokter…